Brug PEFC-logoet

Alle virksomheder og skovejer med et gyldigt PEFC-certifikat kan gratis ansøge om at bruge PEFC logoet på deres produkter, i markedsføring eller kommunikation.

Brug PEFC-logoet

PEFC logoet er et globalt beskyttet varemærke. Derfor er der en række regler for brug af logoet og bogstavforkortelsen PEFC.

Efterspørgslen efter PEFC certificerede produkter er steget kraftigt de senere år. En stigning som er en følge af en stigende bevisthed om skovens potentiale for at takle sociale udfordringer herunder særligt at modvirke klimaforandringerne

Brug PEFC logoet

PEFC logoet kan bruges til at markedsføre og identificere produkter fra bæredygtig forvaltede skove.
Vise dit engagement i bæredygtig skovbrug, og hvordan du som skovejere eller virksomhed støtter en bæredygtig forvaltningen af verdens skove. Det handler om at:

  • At vise deres engagement for bæredygtig forvaltning af skovressourcen
  • At tiltrække miljøbeviste kunder
  • Hjælpe med at skabe opmærksomhed omkring PEFC-certificerede skove

Hvilke regler er det for brug af logoet?

Brug af logoet skal ske efter PEFC's regler, og du kan ligeledes følge vejledningen i "Toolkit for logobrug". Det er virksomhedernes og skovejernes ansvar at bruge PEFC logoet korrekt. Certificeringsvirksomhederne som kontrollere at virksomheder og skovejere bruger PEFC logoet efter PEFC's regler.

Regler for brug af PEFC logo 253.52 KB
Toolkit til logobrug 2.39 MB


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse